70 let od konce války

Stovky lidí si v hornopočernickém parku připoměly, že máme velké štěstí a žijeme už 70 let v míru.

Díky desítkám nadšenců, milovníků historie, starých aut, uniforem a dalších reálií z dob minulých jsme se mohli dotknout, mohdy i doslova, doby válečné.

Byla k vidění dobová bojová technika, většina vozidel přijela po vlastní ose. Ustupující jednotky Werhmachtu a pražští povstalci se střetly přímo před očima užaslých dětí i dospělých. Výstřely se nesly horkým májovým vzduchem a jistě byly slyšet v širokém okolí.
 
Máme velké štěstí, žijeme v míru a blahobytu. Dělejme vše proto, aby to tak zůstalo.

70 let od konce války

e … stanislav.cihak@gmail.com

Komárovská 331/36, Praha 20

popište mi vaše fotopřání:

PNG_RGB_stan_logo_white

napište mi …